Wycena do celów spadkowych – dział spadku

Wycena do celów spadkowych – dział spadku

W dzisiejszym wpisie poruszę temat nabycia spadku oraz wyceny nieruchomości do celów spadkowych. Nabycie spadku Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku tj. w momencie śmierci spadkodawcy. Dokumentem, który potwierdza otwarcie spadku jest akt zgonu spadkodawcy. Formalnym dokumentem potwierdzającym prawa przysługujące spadkobiercom do majątku po zmarłym jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenia…

Koszt wyceny nieruchomości

Koszt wyceny nieruchomości

Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego często spotykam się z pytaniem: „Ile kosztuje wycena nieruchomości” czy „Ile kosztuje wycena mienia zabużańskiego”. Oczywistym jest, że za wykonywane czynności rzeczoznawca pobiera wynagrodzenie. Formę i treść Operatu szacunkowego szczegółowo opisują przepisy prawa. Natomiast nie istnieje oficjalny i jednakowy dla wszystkich rzeczoznawców cennik za oferowanie usługi. W przeciwieństwie do np. czynności…

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/części budynku Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej? Na stronie tytułowej świadectwa znajduje się jego numer. Poniżej wyszczególnione są podstawowe informacje oraz zdjęcie budynku lub…

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Odpowiadając na zapotrzebowanie moich dotychczasowych Klientów, z przyjemnością informuję, że od nowego roku, oferta mojej firmy zostanie poszerzona o usługę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Osobom chcącym zapoznać się z tą tematyką dedykuję poniższy wpis. Charakterystyka energetyczna budynku To zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do…

Procedura wyceny – oględziny nieruchomości

Procedura wyceny – oględziny nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości, § 3. 1. I 2.: „Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji, a także oględzinami nieruchomości. Oględzin nieruchomości dokonuje się w możliwym do wykonania zakresie….

Procedura wyceny – kontakt z rzeczoznawcą majątkowym

Procedura wyceny – kontakt z rzeczoznawcą majątkowym

Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego spotykam się czasem z trudnościami ze strony Klientów w zakresie sprecyzowania potrzeby skorzystania z usługi wyceny. Chciałabym ułatwić i przygotować potencjalnych Klientów na rozmowę z rzeczoznawcą majątkowym. Kluczowe jest aby każda ze stron została zrozumiana najlepiej jak to możliwe. Klient kontaktując się z rzeczoznawcą telefonicznie bądź mailowo chce najczęściej poznać koszt…

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Temat terminu ważności operatu szacunkowego oraz jego aktualizacji został po krótce omówiony w artykule z 14.05.2022 r. pn. „Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?”. W dzisiejszym wpisie skupię się na warunkach koniecznych jakie muszą zostać spełnione, aby takie potwierdzenie mogło zostać dokonane. Ponadto przedstawię jego podstawowe elementy składowe. Kiedy można dokonać potwierdzenia aktualności Operatu szacunkowego?…

Operat szacunkowy mienia zabużańskiego

Operat szacunkowy mienia zabużańskiego

Rola rzeczoznawcy Potrzeba skorzystania z usług uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego w procedurze ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP pojawia się w momencie otrzymania przez wnioskodawcę postanowienia. Sporządzenie Operatu szacunkowego jest jednym z niezbędnych warunków zakończenia sprawy. Podstawowe dokumenty do wyceny mienia zabużańskiego Postanowienie wydane przez właściwego Wojewodę stanowi pozytywną ocenę…

Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Ten artykuł przedstawia różnice oraz podobieństwa w relacji: nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nieruchomość lokalowa Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Podobieństwa pomiędzy nieruchomością lokalową a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

Ograniczone prawa rzeczowe – część 2

Ograniczone prawa rzeczowe – część 2

Zastaw (KC, art. 306-335) Prawo ustanawiane na rzeczach ruchomych i prawach (jeżeli są zbywalne) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy tego prawa wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne….

Ograniczone prawa rzeczowe – część 1

Ograniczone prawa rzeczowe – część 1

Ograniczone prawa rzeczowe: Użytkowanie (KC, art. 252-284) Prawo używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy (nieruchomości, rzeczy ruchome) lub cudzego prawa. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Z uwagi na konieczność honorowania interesu właściciela, korzystanie z nieruchomości przez użytkownika może podlegać różnym ograniczeniom….

Prawo użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego

Z pewnością użytkowanie wieczyste (UW) jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Bez wątpienia prawo UW zbliżone jest w swoim zakresie do prawa własności. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do prawa własności nie jest prawem tak szerokim i nieograniczonym.  Prawo UW jest przede wszystkim prawem zbywalnym (w pewnych sytuacjach z zastrzeżeniem…