Kim jestem

Nazywam się Helena Kochan. Jestem absolwentką kierunku Budownictwo – Inżynieria budowlana na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe „Gospodarka nieruchomościami. Wycena i utrzymanie” organizowane przez ten sam wydział.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7138 i tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Uprawnia mnie to do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego można zweryfikować w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury poprzez wpisanie numeru uprawnień lub nazwiska.

Rzeczoznawca majątkowy Helena Kochan
Wycena nieruchomości - zdjęcie ilustracyjne

Dodatkowo ukończyłam kurs specjalistyczny oraz zdałam egzamin z zakresu „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” przeprowadzony przez Związek Banków Polskich.

Dodatkowo znajduję się na liście rzeczoznawców majątkowych, którzy odbyli szkolenie i zdały egzamin. Lista ta opublikowana jest na stronie Związku Banków Polskich

Ponadto jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Posiadane kwalifikacje zawodowe regularnie podnoszę uczestnicząc w warsztatach, kursach oraz szkoleniach branżowych.

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Moimi zawodowymi priorytetami są: rzetelność, staranność i terminowe wykonanie usług. Usługi świadczę według najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, a wszelkie informacje przekazywane przez klientów w trakcie dokonywania wycen stanowią dla mnie tajemnicę zawodową.

Wycena mieszkania - zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy