kontakt z rzeczoznawcą majątkowym - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Procedura wyceny – kontakt z rzeczoznawcą majątkowym

Procedura wyceny – kontakt z rzeczoznawcą majątkowym

Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego spotykam się czasem z trudnościami ze strony Klientów w zakresie sprecyzowania potrzeby skorzystania z usługi wyceny.

Chciałabym ułatwić i przygotować potencjalnych Klientów na rozmowę z rzeczoznawcą majątkowym. Kluczowe jest aby każda ze stron została zrozumiana najlepiej jak to możliwe.

Klient kontaktując się z rzeczoznawcą telefonicznie bądź mailowo chce najczęściej poznać koszt oraz termin sporządzenia wyceny. Aby móc odpowiedzieć na te pytania należy zapoznać rzeczoznawcę z obiektem wyceny.  Na samym początku wystarczy odpowiedź na 3 podstawowe pytania:

Co chcemy wycenić?

Tu mamy szeroki wachlarz odpowiedzi. Poniżej opisuję najczęściej wyceniane nieruchomości:

Mieszkanie (dla rzeczoznawcy majątkowego – nieruchomość lokalowa)

Istotna dla rzeczoznawcy będzie informacja czy jest to mieszkanie z rynku pierwotnego (nowe, od dewelopera) czy wtórnego. Jeżeli mówimy o rynku wtórnym, to czy przedmiotowy lokal znajduje się na nowym osiedlu, na osiedlu z wielkiej płyty, w kamienicy czy jest to np. lokal mieszkalny w zabudowie szeregowej. Kluczową informacją jest ponadto to czy lokal stanowi pełną własność czy przedmiotem wyceny będzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Informacja ta determinuje sposób pozyskiwania informacji do sporządzenia wyceny. Różnice i podobieństwa pomiędzy tymi prawami opisałam we wpisie: „Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. Warto również podać powierzchnię użytkową mieszkania, pomocna także będzie informacja czy do mieszkania przynależy jakieś pomieszczenie dodatkowe – komórka lokatorska, piwnica. Właściciel mieszkania może również posiadać miejsce postojowe. Albo w garażu podziemnym np. jako udział w hali garażowej lub np. naziemne miejsce postojowe jako udział w nieruchomości wspólnej. Jeżeli miejsce postojowe ma osobną księgę wieczystą i ma być wycenione wraz z mieszkaniem to warto o tym wspomnieć.

Dom (dla rzeczoznawcy majątkowego – nieruchomość gruntowa zabudowana)

W przypadku domu warto wskazać orientacyjny rok lub lata budowy. Przydatna dla rzeczoznawcy będzie także informacja czy właściciel posiada dokumentację projektową czy konieczne będzie wykonanie inwentaryzacji obejmującej pomiary powierzchni. Istotna również jest powierzchnia działki na której posadowiony jest budynek. Jeżeli wraz z domem nabyli Państwo udział w drodze prowadzącej do nieruchomości warto również i o tym wspomnieć podczas rozmowy.

Działka (dla rzeczoznawcy majątkowego – nieruchomość gruntowa niezabudowana)

Opisując działkę warto podać jej powierzchnię. Istotne będzie również przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Spokojnie, jeżeli nie posiadają Państwo takiej wiedzy wystarczy podać rzeczoznawcy nr ewidencyjny działki oraz obręb. Rzeczoznawca ma wiedzę i narzędzia aby sprawdzić te informacje we własnym zakresie.

Lokal komercyjny (dla rzeczoznawcy majątkowego – nieruchomość lokalowa)

W przypadku lokali komercyjnych warto podać takie same informacje jak przy mieszkaniu. Dodatkowo warto wskazać funkcję lokalu – np. biurową, handlową, usługową, itp.

Mienie zabużańskie

Przedstawiając nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami RP dla rzeczoznawcy istotne będą informacje zawarte w Postanowieniu Wojewody. Położenie nieruchomości, skład pozostawionego mienia (rodzaj i wielkość budynków, powierzchnia działek, czy w skład nieruchomości wchodził np. sad lub las). Jeżeli mają Państwo możliwość wysłania Postanowienia Wojewody w formie zdjęć lub skanu na pewno ułatwi to pracę rzeczoznawcy. Rzeczoznawca zajmujący się wyceną mienia z doświadczenia wie, które informacje są dla niego najistotniejsze. Po więcej szczegółów odnośnie wyceny mienia zabużańskiego zapraszam również do wpisu: „Operat szacunkowy mienia zabużańskiego”.

Wycena nieruchomości - procedura - zdjęcie ilustracyjne

Gdzie położony jest przedmiot wyceny?

Tu sprawa jest jasna, jeżeli jest to możliwe to należy podać dokładny adres. Poza ulicą, nr budynku/bloku/lokalu warto podać nr działki ewidencyjnej wraz z nazwą obrębu. Bardzo pomocny jest także nr księgi wieczystej nieruchomości, w której zawarte są podstawowe informacje na jej temat.

W jakim celu potrzebujemy wyceny?

Rzeczoznawca musi wiedzieć do jakiego celu będzie potrzebna wycena, od tego bowiem zależy jakimi przepisami będzie się kierował wykonując operat. Inne zasady obowiązują przy wycenie np. na potrzeby działu spadku a inne na potrzeby sprzedaży czy wyceny pod kredyt hipoteczny.

W przypadku standardowych nieruchomości po otrzymaniu odpowiedzi na powyższe pytania rzeczoznawca jest w stanie określić orientacyjny koszt i termin sporządzenia wyceny. Gdy mamy natomiast do czynienia z nieruchomością mniej typową najlepiej przesłać zapytanie w formie mailowej. Rzeczoznawca ma wtedy możliwość zapoznać się z przedmiotem, zakresem i celem wyceny przed wyceną swojej usługi.


Zachęcam Państwa również do zapoznania się ze schematem procedury wyceny oraz do innych wpisów na moim blogu. Często poruszane przez Klientów kwestie opisałam m.in. we wpisach: „Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności”.