Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Jako rzeczoznawca majątkowy w ramach prowadzonej działalności oferuję sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 • przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki budowlanej),
 • przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/ tereny zabudowy usługowej (działki inwestycyjnej),
 • przeznaczonej pod tereny rolnicze (działki rolnej),
 • przeznaczonej pod lasy (działki leśnej),

jako przedmiotu prawa własności na potrzeby:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (posiadam uprawnienia honorowane prze Banki na terenie całego kraju),
 • określenia ceny kupna/sprzedaży,
 • podziału majątku,
 • spadkowe, skarbowo-podatkowe,
 • transakcji kupna/sprzedaży, itp.

w formie Operatu szacunkowego lub Opinii o wartości. Zgodnie z przepisami prawa Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy od jego sporządzenia.

działki niezabudowane - zdjęcie ilustracyjne
Żurawie wieżowe - zdjęcie ilustracyjne

Wykonuję wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych zlokalizowanych na terenie miasta Wrocław oraz  powiatów z nim sąsiadujących (powiatu wrocławskiego, średzkiego oraz trzebnickiego). Oczywiście dla innych lokalizacji możliwe jest wykonanie usługi, ale wymaga to wcześniejszych uzgodnień.

Koszt sporządzenia Operatu szacunkowego oraz termin wykonania usługi wyceny ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia. Zależy on przede wszystkim od lokalizacji, przedmiotu, zakresu i celu wyceny, a co za tym idzie nakładu pracy oraz poniesionych kosztów.

Dokumenty potrzebne do wyceny działki

Lista podstawowych dokumentów potrzebnych do sporządzenia Operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej zamieszczona została poniżej. Szczegółowe zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania wyceny ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia po zapoznaniu się z przedmiotem, zakresem i celem wyceny.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka budowlana, działka inwestycyjna, działka rolna, działka leśna):

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (na przykład: akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe).
 • Wypis z rejestru gruntów (aktualny tj. nie starszy niż 3 miesiące).
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (aktualna tj. nie starsza niż 3 miesiące).
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę (jeśli została wydana).
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (w przypadku gdy nieruchomość jest sprzedawana).
Pola uprawne - zdjęcie ilustracyjne

Jeśli Zamawiający nie posiada któregoś z wymienionych wyżej dokumentów mogę pomóc w jego pozyskaniu w odpowiednim Urzędzie. Mogę również pozyskać niezbędne dokumenty w imieniu Zleceniodawcy. Proszę mieć jednak na uwadze, że może się to wiązać z wydłużeniem czasu wykonania zlecenia i zwiększeniem jego kosztów.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu w wybranej przez Państwa formie dostępnej w zakładce „Kontakt”.