Księgi wieczyste – regulacje prawne

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Czym są księgi wieczyste Księgi wieczyste stanowią rejestr służący do ustalania stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z art. 1 ust. 1, 2, 3 ukwh księgi wieczyste: Należy pamiętać, że dla każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej, lokalowej) prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Co istotne, zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 27…

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości przez stan nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim: Uwzględniany w procesie wyceny stan nieruchomości obejmuje zespół cech prawnych i techniczno-użytkowych wycenianej nieruchomości. Ponadto uwzględnia cechy związane z lokalizacją przedmiotu wyceny. Stan zagospodarowania Przez stan zagospodarowania nieruchomości rozumie się rodzaj obiektu budowlanego  (budynku, budowli, obiektu małej…

Czym jest operat szacunkowy?

Czym jest operat szacunkowy?

Czym jest operat szacunkowy Zgodnie z definicją zawartą w Leksykonie rzeczoznawcy majątkowego pod redakcją Pani Ewy Kucharskiej-Stasiak (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004) „Operat szacunkowy to pisemna opinia rzeczoznawcy nieruchomości. Operat szacunkowy stanowi wyłączną i prawnie zastrzeżoną formę opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości”. Forma i treść operatu szacunkowego Forma i treść operatu szacunkowego zostały…