Podejścia, metody, techniki

Podejścia, metody, techniki

Bez wątpienia wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje zgodnie z zasadami wyceny uregulowanymi przepisami prawa. Podstawowe procedury szacowania, podejścia, metody i techniki oraz warunki jakim musi odpowiadać wycena regulują przede wszystkim: W tabeli znajdującej się poniżej zestawiono procedury określania wartości nieruchomości oraz określane przy ich użyciu rodzaje wartości nieruchomości. Podejścia i metody zostaną opisane w dalszej…

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości Zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ugn: „W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: Definicje wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej zawarte są w art. 151 ust. 1-3 ugn i brzmią następująco: Ponadto ustawa w art. 150 ust. 2-4 precyzuje dla jakich nieruchomości określa się poszczególne wartości: Wartość nieruchomości a cena nieruchomości…