W ramach prowadzonej działalności oferuję wycenę nieruchomości dla celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. (tzw. mienie zabużańskie) w formie Operatu szacunkowego (wycena mienia zabużańskiego).

Warto zauważyć, iż na stronie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu znajduje się lista rzeczoznawców zajmujących się wyceną mienia zabużańskiego.

Podsumowując oszacowana w Operacie szacunkowym wartość nieruchomości pozostawionej stanowi podstawę do uzyskania rekompensaty przez osoby uprawnione. W rzeczywistości wysokość rekompensaty wynosi 20% wartości nieruchomości pozostawionej poza granicami Rzeczypospolitej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na sprawy, w których prawo rekompensaty zostało już częściowo zrealizowane na podstawie wcześniejszych przepisów. W takich sytuacjach wartość rekompensaty jest pomniejszania o wartość nabytych wcześniej praw.

Mienie zabużańskie - zdjęcie ilustracyjne
Wycena mienia zabużańskiego - zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy. Warto zauważyć, że przypadku wyceny mienia zabużańskiego powyższego przepisu nie stosuje się.

Wycenę Mienia zabużańskiego wykonuję dla Zamawiających z całego kraju.

Koszt wykonania wyceny ustalam indywidualnie dla każdego zlecenia. Zależy on od charakteru, rodzaju, liczby części składowych i elementów nieruchomości wchodzących w skład pozostawionego majątku. A co za tym idzie od stopnia złożoności wyceny, nakładu pracy, terminu wykonania usługi oraz poniesionych kosztów.

Dokumenty potrzebne do wyceny mienia zabużańskiego

 1. Podstawa sporządzenia wyceny:
  • Postanowienie Wojewody.
 2. Dokumenty pomocnicze:
  • Urzędowy opis mienia.
  • Orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR).
  • Dokumenty urzędowe, w tym sądowe. Dodatkowo dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy a także innych państw.
  • Zdjęcia, mapy nieruchomości pozostawionej.
Wycena mienia zabużańskiego - zdjęcie ilustracyjne

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wyceny Mienia zabużańskiego zapraszam do kontaktu ze mną.