W ramach prowadzonej działalności oferuję wycenę nieruchomości dla celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. (tzw. mienie zabużańskie) w formie Operatu szacunkowego.

Na stronie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu znajduje się lista rzeczoznawców zajmujących się wyceną mienia zabużańskiego.

Wartość nieruchomości pozostawionej oszacowana w Operacie szacunkowym stanowi podstawę do uzyskania rekompensaty przez osoby uprawnione. Wysokość rekompensaty wynosi 20% wartości nieruchomości pozostawionej poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku gdy prawo rekompensaty zostało już częściowo zrealizowane na podstawie wcześniejszych przepisów, wartość rekompensaty jest pomniejszania o wartość nabytych praw.

Mienie zabużańskie - zdjęcie ilustracyjne
Stodoła - zdjęcie ilustracyjne

Należy pamiętać, że sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy.

Wycenę Mienia zabużańskiego wykonuję dla Zamawiających z całego kraju.

Koszt wykonania wyceny ustalam indywidualnie dla każdego zlecenia. Zależy on od charakteru, rodzaju, liczby części składowych i elementów nieruchomości wchodzących w skład pozostawionego majątku. A co za tym idzie od stopnia złożoności wyceny, nakładu pracy, terminu wykonania usługi oraz poniesionych kosztów.

Dokumenty potrzebne do wyceny mienia zabużańskiego

 1. Podstawa sporządzenia wyceny:
  • Postanowienie Wojewody.
 2. Dokumenty pomocnicze:
  • Urzędowy opis mienia.
  • Orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR).
  • Dokumenty urzędowe, w tym sądowe. Ponadto dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw.
  • Zdjęcia, mapy nieruchomości pozostawionej.
Mapy - zdjęcie ilustracyjne

Jeżeli są Państwo zainteresowani wyceną Mienia zabużańskiego zapraszam do kontaktu.