Prawa do nieruchomości – rodzaje. Prawo własności.

Prawa do nieruchomości – rodzaje. Prawo własności.

Rodzaje praw do nieruchomości Zgodnie z kodeksem cywilnym (zwanym dalej kc) wyróżniamy: Przedmiotem szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego są prawa rzeczowe do nieruchomości lub ich części składowych oraz szkody i nakłady. Prawo własności Własność jest najszerszym i najsilniejszym prawem rzeczowym jakie można mieć wobec posiadanej rzeczy (ruchomej lub nieruchomej). Daje uprawnionemu najwięcej korzyści i możliwości wykorzystywania…