Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ugn: „W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: określenia wartości rynkowej; określenia wartości odtworzeniowej; ustalenia wartości katastralnej; określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach”. Definicje wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej zawarte są w art. 151 ust. 1-3 ugn i brzmią następująco: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota,…