Prawo użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Prawo użytkowania wieczystego zbliżone jest w swoim zakresie do prawa własności. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do prawa własności nie jest prawem tak szerokim i nieograniczonym.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem zbywalnym (w pewnych sytuacjach z zastrzeżeniem pierwokupu), dziedzicznym. Prawo użytkowania wieczystego…