Działka budowlana

Działka budowlana

Definicja działki budowlanej Warto zauważyć, iż pojęcie „działka budowlana” zostało zdefiniowane w kilku aktach prawnych. Jednak definicje te mimo podobieństw nie są tożsame. Poniżej przytaczam trzy definicje pojęcia „działka budowlana” wraz ze wskazaniem źródeł – podstaw prawnych. umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Podstawa prawna: Ustawa z 21…