Prawo użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego

Z pewnością użytkowanie wieczyste (UW) jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Bez wątpienia prawo UW zbliżone jest w swoim zakresie do prawa własności. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do prawa własności nie jest prawem tak szerokim i nieograniczonym.  Prawo UW jest przede wszystkim prawem zbywalnym (w pewnych sytuacjach z zastrzeżeniem…