Rodzaje nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

Bez wątpienia ramach prowadzonej działalności najczęściej wyceniam trzy podstawowe rodzaje nieruchomości. Są to po pierwsze nieruchomości gruntowe (np. wycena działki, wycena domu), po drugie nieruchomości budynkowe (np. wycena powierzchni komercyjnych) oraz po trzecie nieruchomości lokalowe (wycena mieszkania, wycena lokalu komercyjnego). Pojęcie nieruchomości Poniżej zamieszczam definicje nieruchomości zgodnie z art. 46. § 1. Ustawy z dnia…