Rodzaje nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

W ramach prowadzonej działalności wyceniam trzy podstawowe rodzaje nieruchomości. Są to po pierwsze nieruchomości gruntowe (np. wycena działki, wycena domu), po drugie nieruchomości budynkowe (np. wycena powierzchni komercyjnych) oraz po trzecie nieruchomości lokalowe (wycena mieszkania, wycena lokalu komercyjnego). Pojęcie nieruchomości Definicja nieruchomości zgodnie z art. 46. § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r….