Księgi wieczyste – regulacje prawne

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Czym są księgi wieczyste Księgi wieczyste stanowią rejestr służący do ustalania stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z art. 1 ust. 1, 2, 3 ukwh księgi wieczyste: Należy pamiętać, że dla każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej, lokalowej) prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Co istotne, zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 27…