Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Temat terminu ważności operatu szacunkowego oraz jego aktualizacji został po krótce omówiony w artykule z 14.05.2022 r. pn. „Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?”. W dzisiejszym wpisie skupię się na warunkach koniecznych jakie muszą zostać spełnione, aby takie potwierdzenie mogło zostać dokonane. Ponadto przedstawię jego podstawowe elementy składowe. Kiedy można dokonać potwierdzenia aktualności Operatu szacunkowego?…